De corona vaccinaties komen er op korte termijn aan.

 

De huisartsenpraktijk gaat binnenkort beginnen met het vaccineren tegen corona.

De eerste groepen die daarvoor in aanmerking komen zijn alle mensen geboren in 1956 en 1957, mensen met het syndroom van Down en mensen met een extreem overgewicht tussen de 18 en 65 jaar.

Onze patiënten geboren in 1956 en 1957 of mensen met het syndroom van Down kennen we. De meeste mensen met extreem overgewicht (BMI  groter dan 40) kennen we ook, maar vast niet allemaal: niet iedereen is bij ons onder behandeling of heeft haar/zijn gewicht en lengte bij ons geregistreerd.

Als u denkt dat uw BMI > 40 en u daarom in aanmerking komt om in de eerste groep gevaccineerd te worden, vragen wij u dringend dit aan ons kenbaar te maken. U kunt uw BMI berekenen op het voedingscentrum: https://www.voedingscentrum.nl/bmi

Checkt u even bij de assistente of u op de lijst staat. Indien dat niet zo is dan zal zij uw gegevens noteren en zoeken we voor een passende oplossing.

Aangezien de vaccinaties geleverd worden in eenheden van 110 stuks en wij vooraf een inschatting moeten maken hoeveel mensen er in de eerste groep zitten om te kunnen bestellen, kan het gebeuren dat we niet iedereen die in de eerste groep in aanmerking zou komen voor een vaccinatie ook daadwerkelijk kunnen vaccineren. Niet getreurd: u wordt gewoon meegenomen in de tweede groep die waarschijnlijk niet veel later zal volgen.

Het is van belang dat u onze communicatie via facebook en de website blijft volgen, want we gaan werken met een online afspraken systeem waarin u zelf uw vaccinatieafspraak kunt inplannen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per brief. Maar vol is vol.

Alle mensen van 65 jaar en ouder zullen in fases door de GGD worden opgeroepen en gevaccineerd.