Klachten

Indien u op- of aanmerkingen heeft over het functioneren van de praktijk, artsen of assistenten, of apotheek, vernemen wij dat graag van u.

U kunt uw suggesties voor verbetering of aanpassingen of uw klachten kwijt (desgewenst anoniem) aan de balie of schriftelijk.

U kunt ook een mail sturen onder vermelding van uw naam, nummer waarop u te bereiken bent en de inhoud van de klacht.

Contact Huisartsenpraktijk Geuzenwaard

Markt 5, 6915 AH Lobith

Indien u een klacht heeft over het functioneren van de praktijk, apotheek of uw huisarts bespreek dat dan met uw huisarts.

Kunt u dit naar uw mening niet met uw huisarts bespreken dan kunt u zich in verbinding stellen met:

 • Zorgbelang Gelderland, afdeling Informatie en klachtenopvang 
  Tel: 026 384 28 25 of 0900 243 70 70 
  (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur) 
 • Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  Tel: 040 212 27 80