• Dat heet triage. Ze doet het om een juiste inschatting te maken van welke zorg er voor u op welk moment nodig is. Ze heeft hier een speciale opleiding voor gevolgd en als huisarts kan je niet zonder! Behalve voor triage is het ook een manier voor de huisarts om zich voor te kunnen bereiden op uw komst. De voorbereiding is beter als bekend is waar u voor komt.

  • Een consult duurt 10 minuten. In die 10 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is en wat hij of u er aan kan doen. Vervolgens krijgt u de uitleg en soms nog een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek voert de huisarts alles in in de computer. U zult begrijpen dat het al een kunst is dit in 10 minuten voor elkaar te krijgen. Als u dan ook meerdere klachten wilt bespreken kan dat niet zonder uit te lopen en een langere wachttijd te veroorzaken. Dit willen we voorkomen.

  • U zult merken dat het steeds drukker is in de praktijk. U moet vaker een aantal dagen, soms zelfs een week wachten voor u kan komen als het een niet-spoedeisende klacht is. Dit is natuurlijk erg vervelend. Zowel voor u als patiënt, als voor ons als assistente en huisarts. Het streven is om de wachttijd niet langer te laten zijn dan 1-2 dagen. De reden dat dit niet altijd lukt is de grote wisseling in drukte (zorgvraag) en de toegenomen hulpvragen in de praktijk. Veel chronische zorg wordt vanuit de ziekenhuizen overgeheveld naar de huisarts (bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten). De huisarts heeft steeds meer personeel in de praktijk werken dat hij ook aan moet sturen. Natuurlijk een enorm mooie vooruitgang in de zorg in Nederland, maar niet direct makkelijk uit te voeren op praktijkniveau. We horen u denken, zet er dan gewoon een achtste arts bij! Maar de financiering van de gezondheidszorg zit zo in elkaar dat er niet automatisch meer geld beschikbaar komt als het drukker wordt.

  • Soms heeft u persoonlijke redenen waarom u graag uw oude vertrouwde medicijn wilt behouden. Uw huisarts kan dat helaas niet voor u bepalen. De zorgverzekeraar bepaalt of dit wel of niet mag. U zult dus ook met uw zorgverzekeraar contact op moeten nemen om hiervoor eventueel toestemming te krijgen. Mogelijk kan het wel als u het zelf betaalt.

  • De zorg door de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dat betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Ook geldt dit voor alle contacten met doktersassistentes of praktijkondersteuners.

   Als de huisarts onderzoek aanvraagt dat we niet in eigen praktijk kunnen doen, zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, dan valt dit wel onder uw eigen risico. Ook als u verwezen wordt naar een specialist, op het spreekuur een injectie krijgt toegediend of medicatie krijgt voorgeschreven valt dit wel onder het eigen risico.

   De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. Soms is dit afhankelijk van uw verzekering.

  • De huisartsen bij Hagenau geven geen medische verklaringen af. Via deze link: KNMG-Weigering-Geneeskundige-Verklaring.pdf‘ kunt u lezen wat hiervoor de redenen zijn.

  • U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de brieven in het dossier van andere behandelaars. Maar het geldt niet als de schriftelijke informatie over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG inzage medisch dossier.

   Als u uw eigen dossier wilt inzien dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. Uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten. Wilt u een kopie van uw medisch dossier aanvragen, dan kunt u de reden ervan ook het beste bespreken zodat u uitleg kan krijgen. De assistente kan daarna een kopie voor u maken. 

   Legitimatie 
   Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over “inzage in uw dossier” kunt een de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

   Verwerkingstijd 
   Voor het maken van de kopie van uw dossier houden we een verwerkingstijd van 1 week aan. Dit is omdat het bovenop de al drukke werkzaamheden van de assistente komt. De reguliere werkzaamheden hebben prioriteit.

   Via ons patiëntenportaal mijngezondheid.net heeft u (nu nog beperkt) online toegang tot u medisch dossier.

  • Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

  • Nee, dat is nu nog niet geregeld. Apotheken zijn vaak al wel gekoppeld, dit is bijvoorbeeld makkelijk als u in het weekend hulp nodig heeft via de dienstapotheek. De koppeling met andere huisartsen en huisartsenposten zal binnenkort tot stand komen. Via www.ikgeeftoestemming.nl kunt u aangeven of u wilt dat uw medische gegevens beschikbaar zijn voor andere zorgverleners.

  • Binnen onze praktijk werken wij met een privacyreglement.

   Privacyverklaring

  • We rekenen hier drie werkdagen voor. Meestal is de uitslag digitaal binnen 1 dag doorgestuurd naar de huisarts, maar daarna moet het nog gelezen en verwerkt worden. Dat betekent nadenken over wat het voor u betekent, een behandelplan maken of soms nog overleggen met een specialist. Daarom spreken we af dat u na drie dagen belt met de assistente voor de uitslag. Zij vertelt u dan wat de huisarts heeft opgeschreven. Komt u er samen niet uit dan maakt zij een telefonische afspraak met de huisarts. Mocht er eerder een uitslag zijn die snellere behandeling vereist dan wordt er contact met u gezocht.

  • Zoals u hier kan lezen werkt een huisarts in opleiding zijn of haar laatste jaren onder supervisie van een huisartsopleider om de laatste ervaring op te doen. Het is een volleerd arts die bevoegd is zelfstandig te werken. Om de opleiding succesvol te laten zijn moet hij of zij wel de ervaring op kunnen doen. Daarom zal de assistente aan u vragen of u bezwaar heeft tegen een afspraak bij de huisarts in opleiding. We hopen dat u samen met ons mee wilt werken aan opleiding van de huisartsen van de toekomst! Natuurlijk zal de huisarts opleider en de huisarts in opleiding zorgen dat de zorg veilig en goed verloopt.

  • Dit houdt in dat wij voldoen aan kwaliteitseisen die het Nederlandse Huisartsen Genootschap heeft opgesteld samen met een keurmerk. Denk daarbij aan toegankelijkheid van de praktijk, kwaliteitsnormen, protocollen, nascholing en daarbij voortdurend werken aan verbetering.

  • Onze Huisartsen

   Alle huisartsen in de regio Arnhem hebben zich georganiseerd in één organisatie: Onze Huisartsen. Deze organisatie is van, voor en door de huisartsen. Namens de huisartsen in de regio Arnhem maakt Onze Huisartsen afspraken met de zorgverzekeraar. Ook zorgt Onze Huisartsen er voor dat afspraken gemaakt worden met bijvoorbeeld het ziekenhuis en de thuiszorgorganisaties. Afgesproken wordt dat alle zorgverleners in de regio zoveel mogelijk op dezelfde manier samenwerken.

   Onze Huisartsen bestaat uit een aantal organisaties:

   • 1. Huisartsendienst Arnhem
   • 2. Ketenzorg Arnhem
   • 3. KEI (Kwaliteit en Innovatie)
   • 4. GGZorg Arnhem

   Deze vier organisaties doen verschillende dingen.

   1. Huisartsendienst Arnhem

   De Huisartsendienst is de spoedpost waar u in avond- nacht en weekend terecht kunt voor spoedzorg. De spoedposten zitten in Zevenaar, Arnhem Zuid en Velp. Als u op de spoedpost een huisarts of assistente spreekt, dan is die zorg gratis. Indien er medicatie wordt voorgeschreven en/of een verwijzing naar het ziekenhuis nodig is, dan vallen deze kosten onder het eigen risico. Als u nog nooit kosten hebt gemaakt voor uw gezondheid dan hebt u een eigen risico van € 385*. Kosten van onderzoeken tot dit bedrag worden bij u in rekening gebracht. Dit zal door uw zorgverzekeraar gedaan worden. Kosten die na het bereiken van de € 385,- gemaakt worden, worden wel vergoed door de verzekeraar.

   * Tenzij u als patiënt zelf het eigen risico heeft verhoogd.

   2. Ketenzorg Arnhem

   Ketenzorg Arnhem maakt voor de ziekten Diabetes, COPD, Astma, Hart- en vaatziekten zorgprogramma’s. In deze zorgprogramma’s staat beschreven welke zorgverlener welke zorg levert. Ketenzorg Arnhem maakt afspraken met de huisarts, de diëtist, de podotherapeut en de pedicure over de zorg die zij kunnen leveren voor het zorgprogramma. Ketenzorg Arnhem spreekt ook af hoeveel geld ze hiervoor krijgen.

   Als u één van deze ziekten hebt, zal de huisarts aan u vragen of u wilt deelnemen aan het zorgprogramma. Als u wilt mee doen, dan kan Ketenzorg Arnhem hier ieder kwartaal een bedrag voor declareren bij de zorgverzekeraar. U ziet dit terug op uw overzicht van de zorgverzekeraar. Er staat dan de naam “Ketenzorg Arnhem” en het bedrag dat de zorgverzekeraar betaalt aan Ketenzorg Arnhem. Ketenzorg Arnhem betaalt daarna aan de verschillende zorgverleners. Bij de ene patiënt is dit alleen de huisarts, maar bij een andere patiënt kan dat ook één van de andere zorgverleners (bv. de pedicure) zijn.

   Ketenzorg Arnhem werkt ook samen met verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, Ziekenhuis Rijnstate om de zorg voor onze ouderen goed te organiseren. Een aantal mensen bij Ketenzorg Arnhem werkt hieraan. Dit kost geld. De zorgverzekeraar betaalt dit geld aan Ketenzorg Arnhem. Alle zorgverzekeraars betalen voor hun verzekerden mee aan deze kosten. Om alle zorgverzekeraars voor hun verzekerden te laten betalen, is uitgerekend wat dit per verzekerde kost. Dit bedrag wordt ieder kwartaal (3 maanden) door de verzekeraar aan Ketenzorg Arnhem betaalt. Voor 2018 is dit bedrag € 0,20 per kwartaal. Per verzekeraar is het overzicht anders, maar misschien kunt u dit bedrag terug vinden op uw overzicht van de verzekeraar. Het bedrag kan zichtbaar zijn onder het kopje ‘kosten huisartsen’ of onder het kopje ‘Ketenzorg Arnhem’.

   3. KEI (Kwaliteit en Innovatie)

   KEI is de organisatie die nieuwe zorgprojecten bedenkt en uitprobeert. Met de zorgverzekeraar worden afspraken gemaakt over de kosten van deze nieuwe projecten. Ook deze kosten worden weer betaald door een bedrag per verzekerde. Voor 2018 is dit bedrag € 0,05 per kwartaal. Per verzekeraar is het overzicht anders, maar misschien kunt u dit bedrag terug vinden op uw overzicht van de verzekeraar. Het bedrag kan zichtbaar zijn onder het kopje ‘kosten huisartsen’ of onder het ‘kopje KEI’.

   4. GGZorg Arnhem

   GGZorg Arnhem is de organisatie die voor de huisartsen de Geestelijke Gezondheidszorg in de praktijk regelt. De POH GGZ die bij de huisarts werkt is hier een voorbeeld van. Ook maakt GGZorg Arnhem afspraken met andere organisaties over de onderlinge samenwerking. Met de zorgverzekeraar worden afspraken gemaakt over de kosten van deze activiteiten. Ook deze kosten worden weer betaald door een bedrag per verzekerde. Voor 2018 is dit bedrag € 0,22 per kwartaal. Per verzekeraar is het overzicht anders, maar misschien kunt u dit bedrag terug vinden op uw overzicht van de verzekeraar. Het bedrag kan zichtbaar zijn onder het kopje ‘kosten huisartsen’ of onder het kopje ‘GGZorg Arnhem’.

   Kosten Huisarts

   Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de ‘Kosten Huisarts’ op het overzicht heeft staan met daarbij een bedrag vermeld. Dit bedrag bestaat dan onder andere uit de bedragen die hierboven genoemd zijn. Daarnaast bestaat dit bedrag uit een tarief dat de huisarts krijgt omdat u bij de huisarts ingeschreven staat. Soms heeft de huisarts nog andere afspraken met de zorgverzekeraars. Ook het geld dat de huisartsen voor die afspraken ontvangt, is onderdeel van het totale bedrag ‘Kosten huisarts’.

   Meer informatie?

   Mocht u meer informatie willen over het kosten overzicht van uw verzekeraar, dan kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Zij kunnen dit toelichten.

  • U vangt dan urine op een in schoon potje om op de praktijk te laten onderzoeken. Tot u naar de praktijk gaat bewaart u het in de koelkast. U levert het bij voorkeur voor 10.00 uur in bij de balie zodat wij de tijd hebben het te onderzoeken, te laten beoordelen door de arts en zo nodig medicatie voor te schrijven en de apotheek tijd heeft dit klaar te leggen.

  • Tegenwoordig weten we dat bij gezonde vrouwen een blaasontsteking meestal vanzelf over gaat. We wachten daarom het liefst met het voorschrijven van medicatie. Dat kan u natuurlijk zelf ook doen door pas na een dag of drie bij aanhoudende klachten uw urine langs te brengen. Mocht u niet gezond zijn (denk bijvoorbeeld aan een afwijking aan uw nieren, of diabetes) of u heeft koorts of veel buik- of flankpijn, dan wacht u natuurlijk niet met urine brengen.