Spreekuren

Dagelijks op afspraak.  Voor het opvragen van uitslagen kunt u dagelijks bellen tussen 14.00 en 15.00 uur.

Spreekuurbezoek

Voor een goed verloop van het spreekuur verzoeken wij u:

  • Niet meer dan één klacht per afspraak van 15 minuten te presenteren.
  • Indien u toch meerdere klachten wilt bespreken bestaat er de mogelijkheid om een dubbele afspraak te vragen. De assistente kan u hierbij adviseren.
  • Gemakkelijke kleding en schoenen aan te doen voor het geval de arts u wilt onderzoeken

Mw. Severien: maandag, woensdag en donderdagochtend
Mw. van Tuijl: maandag, dinsdag en donderdagochtend 
Dhr. van den Berg: woensdag, donderdag en vrijdag
Mw. Uijterwaal: dinsdag, donderdag en vrijdag
Mw van Beek (PA): maandag en vrijdag

Spreekuur Physician Assistant

In de praktijk is mw Mea van Beek werkzaam als physician assistant (PA).

Wat doet een PA:

De PA is (Master) medisch opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Het kan dus zijn dat u voor uw behandeling alléén te maken krijgt met een PA in plaats van een arts. Bij ingewikkelde ziektes of ingrepen kan de PA een arts raadplegen.

Een greep uit de taken is de dagelijkse patiëntenzorg, diagnoses stellen, behandelplan opstellen, onderzoeken uitvoeren, medicatie voorschrijven en medische handelingen uitvoeren.

Spreekuur Doktersassistentes

Voor een aantal zaken heeft u niet altijd een dokter nodig maar kunt u bij de doktersassistenten terecht (telefoon 542345). Dit betreft onder andere:

  • het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Indien u een oproep heeft ontvangen moet u zelf wel een afspraak maken.
  • aanstippen van wratten
  • uitspuiten van oren
  • verzorgen van wonden
  • verwijderen van hechtingen
  • spreekuur anticonceptie

Voor al deze zaken kunt u telefonisch een afspraak maken bij de assistente of krijgt u de afspraak mee na bezoek bij de dokter.

Indien u regelmatig klachten heeft van een blaasontsteking kunt u ook volstaan met het inleveren van een potje urine bij de balie,voor 11 uur in de ochtend (mag niet langer dan 2 uur buiten de koelkast bewaard zijn)  U moet dan wel een formuliertje invullen voor het urineonderzoek zodat de assistente u beter van advies kan dienen. Uw urine wordt dan in de loop van de ochtend nagekeken en de assistente bepaalt in overleg met de arts of en welke medicijnen u moet gebruiken.

Spreekuren POH (praktijkondersteuners) 

Er zijn in totaal 5 praktijkmedewerkers met een speciale opleiding die de huisartsen ondersteunen bij de routine controles voor suikerziekte, hart en vaatziekten, geestelijke problemen en ouderengeneeskunde. Uw huisarts of de praktijkondersteuner nodigt u uit voor deze spreekuren als u daarvoor in aanmerking komt.

Spreekuren POH Geestelijke gezondheidszorg

U gaat niet alleen naar de huisarts voor het bespreken van lichamelijke klachten. Soms heeft u ondersteuning nodig bij het verwerken van het verlies van een dierbare. Of zoekt u hulp bij psychische klachten als depressiviteit, angst, stress of een burn-out. Natuurlijk kunt u hiervoor bij de huisarts terecht. Maar u kunt óók uw verhaal kwijt bij de praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Die werkt nauw samen met de huisarts en kan u uitstekend begeleiden. Na overleg met uw huisarts kan een afspraak op dit spreekuur gepland worden.

Spreekuren POH GGZ Jeugd

Op verschillende momenten in de ontwikkeling van kinderen/jongeren kunnen psychische klachten ontstaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan moeite hebben met concentratie, angsten, omgaan met emoties, overmatig piekeren, problemen in contacten met anderen of gedragsmoeilijkheden. Of een kind/jongere zit niet lekker in zijn/haar vel, bijvoorbeeld na een ingrijpende levensgebeurtenis of nieuwe levensfase die aanbreekt. Soms gaat het om klachten waar het kind/de jongere zelf last van heeft, soms is het de omgeving die niet weet wat te doen of een combinatie van beiden.

Het is prettig als een ouder (deels) aanwezig is bij de gesprekken en indien wenselijk heb ik ook contact met school of andere betrokken hulpverleners. Iedere situatie en hulpvraag is anders en we bekijken in overleg wat nodig en passend is.

Een praktijkondersteuner jeugd valt niet onder de jeugdzorg van de gemeente en is daardoor laagdrempelig toegankelijk.

Verpleegkundige Ouderenzorg 

Tegenwoordig streven we ernaar dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig thuis kunnen wonen. Maar gezondheidsproblemen nemen vaak toe naarmate de leeftijd stijgt. Daarom is het belangrijk dat de zorg rondom de ouderen goed geïnventariseerd, georganiseerd en gecoördineerd wordt.

De verpleegkundige ouderenzorg ondersteunt de huisarts hierin en is de spil in de samenwerking tussen de huisartsenzorg, de wijkverpleegkundigen, het sociaal domein, mantelzorgers en overige betrokken hulp- en zorgverleners.