Huisregels

Huisregels

Om ons werk goed te kunnen doen zijn er huisregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onze regels.

 • Zorgverleners en patiënten gaan respectvol met elkaar om.
 • Verbale en fysieke bedreiging en/of agressie zijn onacceptabel.
 • Een patiënt wordt altijd aangesproken als zijn/haar gedrag niet acceptabel is. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.
 • In een dergelijk geval verwachten we dat de patiënt excuses aanbiedt aan de betrokken medewerker (bij voorkeur persoonlijk, eventueel via de eigen huisarts).
 • Er wordt altijd een notitie in het dossier gemaakt.
 • Een patiënt die zich verbaal agressief gedraagt, krijgt een waarschuwing.
 • Als een patiënt zich nogmaals agressief gedraagt, wordt hij/zij uitgenodigd voor een gesprek bij de huisarts. Een verslag van dit gesprek komt in het dossier.
 • Bij herhaaldelijke verbale agressie, waarbij de patiënt zowel mondeling als schriftelijk hierop aangesproken is, maar zijn/haar gedrag niet verbetert, kan de huisarts de behandelrelatie beëindigen.
 • Bij fysieke agressie kan de huisarts de behandelrelatie opzeggen zonder dat hier een waarschuwing aan vooraf is gegaan.
 • Opzeggen geschiedt schriftelijk en de patiënt krijgt hierna 2 weken de tijd om zich bij een andere huisarts in te schrijven. De huisarts zal hier zo nodig behulpzaam in zijn. In de overgangsperiode blijft de patiënt ingeschreven en kan hij/zij een beroep doen op medische hulp. 
 • Bij ernstige verbale en alle vormen van fysieke agressie wordt aangifte gedaan bij de politie.